Nguyên liệu

Khô mực
Đường
Tỏi băm
Mè trắng
Ớt bột